Vårshow 12-13 april - Oscars på is
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Partille Konståkningsklubb

Kallelse

till

ÅRSMÖTE i Partille Konståkningsklubb

Torsdag 14 december 2023 kl 18.30, i Klubbrummet.

Vallhamra ishall

Dagordning enligt föreningens stadgar

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare på mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det

senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) eventuella fyllnadsval.
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
utses till ordförande.
e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
12. Val av ombud till SKF och GKF
13. Tecknande av föreningens firma
14. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från
röstberättigade medlemmar. Beslut i fråga av större ekonomisk
betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om inte den
finns med i kallelsen till mötet.
Välkomna!

 
Uppförandekod
Samarbetspartners